cửa xếp hà nội

Cửa xếp cao cấp

Thứ sáu, 12/12/2014 | 11:12 GMT+7
  

Cửa xếp cao cấp

Cửa xếp Đài Loan chéo ép - U dầy 0.55mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, nan chéo ép, lá 0.2mm
Cửa xếp Đài Loan đặc - U dầy 0.55mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, nan chéo đặc 2.1mm, lá 0.2mm
Cửa xếp U đúc, thép mạ màu - U dầy 1mm, nan chéo đặc tán vỉ 2.1mm, lá 0.2mm
Cửa xếp U đúc, sơn tĩnh điện - U dầy 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm, nan chéo đặc tán vỉ 1.2mm, lá 0.2mm
Cửa xếp hộp kẽm chạy máy 19x19, sơn tĩnh điện - U dầy 1.2mm, nan chéo đặc 2.1mm, lá 0.2mm
Cửa xếp hộp kẽm hộp đột  20x20, sơn tĩnh điện - U hộp dầy 1.2mm, nan chéo đặc 2.1mm, lá 0.2mm
Cửa xếp INOX Đài Loan INOX 304 - Độ dầy thanh U 0.6mm, nan chéo ép, lá 0.2mm
Cửa xếp INOX hộp 20x20, INOX 201 và INOX 304 - U hộp dầy 0.6mm, 1mm, 1.2mm, nan đặc 2.4mm, lá 0.25mm, 3mm

Cửa xếp cao cấp
Cửa xếp đài loan
Cửa xếp đài loan
Cửa xếp đài loan
Cửa xếp đài loan
Cửa xếp đài loan
Cửa xếp đài loan

Cửa xếp hộp kẽm
Cửa xếp hộp kẽm
Cửa xếp hộp kẽm
Cửa xếp hộp kẽm
Cửa xếp hộp kẽm
Cửa xếp hộp kẽm

Bảng báo Giá Cửa Xếp Inox 304
Bảng báo Giá Cửa Xếp Inox 304
Bảng báo Giá Cửa Xếp Inox 304
Bảng báo Giá Cửa Xếp Inox 304
Bảng báo Giá Cửa Xếp Inox 304

Cửa xếp U Đúc. Cửa xếp U Đúc
Cửa xếp U Đúc. Cửa xếp U Đúc
Cửa xếp U Đúc. Cửa xếp U Đúc
Cửa xếp U Đúc. Cửa xếp U Đúc
Cửa xếp U Đúc. Cửa xếp U Đúc
Top