cửa xếp hà nội

Cửa kéo Đài Loan tại Hà Nội

Thứ sáu, 12/12/2014 | 11:12 GMT+7
  
Cửa kéo Đài Loan tại Hà Nội

Cửa xếp Đài Loan nan chéo ép, có lá và ko lá

Công nghệ Đài Loan, thép mạ màu.
- Thanh U cán thẩm mỹ uốn mép - Độ dầy: 0.55dem, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm - Màu chủ đạo: Xanh Ngọc, Vàng Kem, Ghi,,,,
- Nan chéo ép - Màu chủ đạo: Trắng, Vàng
- Lá 0,20mm, bản lá 7cm - Màu chủ đạo: Xanh Ngọc/Vàng Kem

Cửa Xếp Đài Loan tại Hà Nội
Cửa Xếp Đài Loan tại Hà Nội
Cửa Xếp Đài Loan tại Hà Nội
Cửa Xếp Đài Loan tại Hà Nội
Cửa Xếp Đài Loan tại Hà Nội

Cửa xếp Đài Loan nan chéo đặc có lá chắn và không lá

Công nghệ Đài Loan, thép mạ màu.
- Thanh U cán thẩm mỹ uốn mép - Độ dầy: 0.55dem, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm - Màu chủ đạo: Xanh Ngọc, Vàng Kem, Ghi,,,,
- Chéo đặc - Màu chủ đạo: Trắng, Vàng
- Lá 0,20mm, bản lá 7cm - Màu chủ đạo: Xanh Ngọc/Vàng Kem

Hình ảnh cửa xếp Đài Loan có lá

Cửa Xếp Đài Loan tại Hà Nội
Cửa Xếp Đài Loan tại Hà Nội
Cửa Xếp Đài Loan tại Hà Nội
Cửa Xếp Đài Loan tại Hà Nội
Cửa Xếp Đài Loan tại Hà Nội
Cửa Xếp Đài Loan tại Hà Nội

Cửa kéo Đài Loan tại Hà Nội
Top