cửa xếp hà nội

Cửa xếp tại Quảng Ninh

Thứ sáu, 12/12/2014 | 11:12 GMT+7
  

Cửa xếp tại Quảng Ninh

Cửa xếp tại Quảng Ninh, Cửa xếp tại Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Vân Đồn, Uông Bí và các thành phố, thị xã, huyện khác tại Tỉnh Quảng Ninh. Cửa xếp cao cấp do Fuco sản xuất
Cửa xếp U đúc tán vỉ tại Quảng Ninh

Cửa xếp U đúc tán vỉ


Thân cửa thép mạ màu hoặc sơn tĩnh điện công nghệ truyền thống, dầy từ 1mm đến 1.6mm, nan chéo đặc tán vỉ sơn tĩnh điện dầy 2.1mm, lá mạ màu dầy 0.2mm

Cửa xếp U đúc tán vỉ tại Quảng Ninh
Cửa xếp U đúc tán vỉ tại Quảng Ninh
Cửa xếp U đúc tán vỉ tại Quảng Ninh
Cửa xếp U đúc tán vỉ tại Quảng Ninh
Cửa xếp U đúc tán vỉ tại Quảng Ninh
Cửa xếp U đúc tán vỉ tại Quảng Ninh
Cửa xếp U đúc tán vỉ tại Quảng Ninh
Cửa xếp U đúc tán vỉ tại Quảng Ninh

Cửa xếp INOX hộp 20x20 và 13x26


Thân cửa hộp 20x20 và 13x26, chất liệu INOX 201 và INOX 304, độ dầy từ 0.6mm đến 1.2mm. Nan chéo INOX và 201 đặc dầy 2.4mm và nan chéo ép. Lá gió INOX 304 và INOX 201 dầy 0.3mm.
Cửa xếp INOX tại Quảng Ninh
Cửa xếp INOX tại Quảng Ninh
Cửa xếp INOX tại Quảng Ninh
Cửa xếp INOX tại Quảng Ninh
Cửa xếp INOX tại Quảng Ninh
Cửa xếp INOX tại Quảng Ninh
Cửa xếp INOX tại Quảng Ninh
Cửa xếp INOX tại Quảng Ninh

 

 
Top