cửa xếp hà nội

Cửa xếp tại Bắc Ninh

Thứ sáu, 12/12/2014 | 11:12 GMT+7
  

Cửa xếp tại Bắc Ninh và Bắc Giang

Cửa xếp tại Bắc Ninh, Cửa xếp Bắc Giang, Cửa xếp Bắc Ninh. Cty Fuco chuyên sản xuất cửa xếp INOX, Cửa xếp U Đúc, cửa xếp Đài Loan, cửa xếp hộp kẽm tại Bắc Ninh và tại Bắc Giang
Cửa xếp tại Bắc Ninh, Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Cửa xếp INOX hộp 20x20 

Thân cửa hộp 20x20 , chất liệu INOX 201 và INOX 304, độ dầy từ 0.6mm đến 1.2mm. Nan chéo INOX và 201 đặc dầy 2.4mm và nan chéo ép. Lá gió INOX 304 và INOX 201 dầy 0.3mm.

Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang
Cửa xếp INOX tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Cửa xếp U đúc tán vỉ

Thân cửa thép mạ màu hoặc sơn tĩnh điện công nghệ truyền thống, dầy từ 1mm đến 1.6mm, nan chéo đặc tán vỉ sơn tĩnh điện dầy 2.1mm, lá mạ màu dầy 0.2mm
Cửa xếp u đúc tại bắc ninh và bắc giang
Cửa xếp u đúc tại bắc ninh và bắc giang
Cửa xếp u đúc tại bắc ninh và bắc giang
Cửa xếp u đúc tại bắc ninh và bắc giang
Cửa xếp u đúc tại bắc ninh và bắc giang
Cửa xếp u đúc tại bắc ninh và bắc giang
Cửa xếp u đúc tại bắc ninh và bắc giang
Cửa xếp u đúc tại bắc ninh và bắc giang

 
Top